Wet op de Privacy met ingang van 25 mei 2018

Bijgevoegd vind u het document waarin staat beschreven op welke wijze TCV'91 omgaat met uw persoonsgegevens. Hiermee voldoen wij aan de wet op de Privacy zoals die is ingegaan op 25 mei 2018.