Lidmaatschap

 

  • Jeugdleden (niet zelfstandig spelend) € 17,50
  • Jeugdleden (zelfstandig spelend)* € 40,00
  • Student leden ** € 40,00
  • Senioren *** € 95,00
  • Senioren (2e en 3e op zelfde adres) € 85,00

 *     In principe vanaf 12 jaar

**   Alleen op vertoon scholierenkaart Rederij Doeksen

*** Vanaf 17 jaar (peildatum 1 januari)

Wanneer je gedurende het kalenderjaar lid wordt, dan ben je de volledige contributie verschuldigd.  Het daarop volgende jaar ontvang je een korting naar rato over het voorgaande contributiejaar. Deze korting geldt voor het aantal maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van je lidmaatschap.

Tennisclub Vlieland kent verschillende lidmaatschapsvormen voor jeugd en senioren en voor alleen winter of zomer.

Het lidmaatschap wordt standaard aangegaan voor de periode van 1 januari t/m 31 decemberen daarna elk jaar automatisch verlengd. Nieuwe leden, die in de afgelopen twee jaar geen lid zijn geweest, betalen 25 euro inschrijfgeld.

*Loopt van 1 oktober tot 1 april.