Jaarlijkse ledenvergadering 7 mei

Op zondag 7 mei vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats om 17:00 uur in de kantine van TCV’91. Aansluitend is er stamppot boerenkool.

 

De volgende bestuursleden zijn herkiesbaar:
1. Gerard Pelgrim
2. Esther Verweij
3. René Bijma 

de volgende bestuursleden zijn niet herkiesbaar, maar blijven wel betrokken bij de tennisvereniging:
1. Lars Kuijpens
2. Michiel de Boom

heb je interesse in een bestuursfunctie? Aarzel niet en stuur een mail naar info@tennisclubvlieland.nl 
Aanmelden kan t/m zaterdag 6 mei.

Agenda Ledenvergadering:
1. Opening door de voorzitter;
2. Financieel verslag over 2022;
- toelichting op de balans
- winst- en verliesrekening
- begroting
- verslag kascommissie
- benoeming nieuwe kascommissie
3. Bestuursverkiezing
4. Bestuursmededelingen
5. Rondvraag
6. sluiting (rond 18:00uur)

Nieuws Overzicht