Voortgang aanleg 3e tennisbaan

De aanleg van de 3e tennisbaan vordert gestaag. De bomen zijn verwijderd, de grond is opgehoogd en geegaliseerd. De volgende stap is het daadwerkelijk aanleggen van de nieuwe tennisbaan. Hier zal op korte termijn mee worden aangevangen.  

Nieuws Overzicht