Algemene Ledenvergadering stemt voor 3e baan

Op zondag 11 oktober heeft een meerderheid van de leden met stemrecht, die hun stem hebben uitgebracht, het bestuur mandaat gegeven om te starten met de ontwikkeling en bijbehorende procedures voor het aanleggen van de derde baan. In totaal hebben 39 leden hun stem uitgebracht met een stemming van 29 voor en 10 tegen.  

Nieuws Overzicht