Aanleg 3e tennisbaan stukje dichterbij

Op 30 april jl, heeft de provincie Friesland het verzoek voor subsidie voor de aanleg van een 3e tennisbaan gehonoreerd. Zonder deze bijdrage zou het hele project moeten worden afgeblazen. Met de toezegging van de provincie kan het Bestuur verder met de uitwerking van de plannen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Nieuws Overzicht