Zonnepanelen voor TCV'91

In de extra gehouden Ledenvergadering op 2 november is door de ALV besloten om samen met de stichtng Vlidunen zonnepanelen te installeren op het dak van de sporthal van Vlidunen. De financiering van het project voor wat betreft het gedeelte van TCV'91 wordt deels bekostigd uit eigen middelen en door uitgifte van certificaten. Over de uitgifte van de certifcaten ontvangen de leden van TCV'91 binnenkort bericht.

Schone energie is goed voor het milieu. Daarnaast leidt dit voor de tennisvereniging tot een aanzienlijke kosten besparing.

 

Nieuws Overzicht